Mole Pług

Mole Pług
Mole pługi - że ... Co to Mole Plough?

Pług odwadniający .


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.