Opat

Opat
Opat jest ... Czym jest opat?
(opat) Charles Greeley (1872-1973) Amerykański astronom. Działa na fizykę Słońca, pomiar promieniowania słonecznego i jasność gwiazd.

Słownik astronomiczny. EdwART. 2010.