Bydło Aberdeen Angus

Bydło Aberdeen Angus
Bydło Aberdeen Angus - to jest ... Co jest Aberdeen Angus bydło?

cr wołowiny rasy. róg. bydła, został wyhodowany w Anglii pod koniec XVIII wieku. Bydło kolorze czarnym, Hummel, nie jest bardzo duże, ale z różnych rodzajów mięsa: prawie cylindryczny korpus, w stanie tłuste w kształcie beczki, z dużą rozwoju tkanki podskórnej. Masa ubojowa sięga 70% masy żywej. Bydło charakteryzuje się przedwczesnością.


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.