Aberracje układów optycznych

Aberracje układów optycznych
Aberracje układów optycznych - to jest ... Co to aberracje układów optycznych?
zniekształcenie obrazu optycznego spowodowanego przez nie idealnych systemów optycznych oraz wykorzystania bez monochromatycznego światła (patrz. Promieniowania monochromatycznego). Przejawia się w tym, że obrazy nie są całkowicie odrębne, niedokładne dopasowanie obiektu lub są barwione.

Słownik astronomiczny. EdwART. 2010.