ABLAXING

ABLAXING
ABLAKSOWANIE to ... Co to jest ABLAXING?

Sposób szczepienia rozciągnięcia. łącząc gałęzie i pędy bez oddzielania przeszczepu od rośliny matki. A. stosuje się rozdz. arr. z krata i formowane kultura drzew owocowych, aby wypełnić puste miejsca w koronie i przywrócić równowagę w nim, a także w uprawie winorośli na zbliżenie sadzone następnym odcinku. A, jest produkowany zarówno w spoczynku, jak i podczas ruchu soku od marca, kiedy daje najlepsze rezultaty. Miejsca zbliżenia są gęsto związane i pokryte oparami ogrodowymi.


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.