POCHODZENIE ABORGENICZNE

POCHODZENIE ABORGENICZNE
Bydło aborygenów jest ... Czym jest bydło aborygenów?

lokalnych zwierząt gospodarskich w tym lub w tym regionie, na przykład. Kalmyk, Kirgiz, kazachski, ukraiński itd. Pozytywna jakość A. z jej zdolnością przystosowania się do warunków klimatycznych, paszowych i innych warunków panujących na tym obszarze. A. z. - dobry materiał do poprawy poprzez selekcję i infuzję krwi od hodowanych ras.


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.