PRZERZUT

PRZERZUT
Aborcja to ... Czym jest aborcja?

Poronienie .


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.