AKARINOZ

AKARINOZ
AKARINOZ - to ... co AKARINOZ?

choroba liści winogron spowodowane przez pojawiające się pod koniec maja mało roztoczy, do-ing sprawia strzały na liście, po czym są one skręcone. Walcz z A.-Zanieczyszczeniem za pomocą koloru siarkowego - produkowanego przy pierwszym pojawieniu się kleszczy.


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.