ACCELERATOR

ACCELERATOR
ACCELERATOR to ... Czym jest ACCELER?

specjalnego urządzenia magneto wysokiego napięcia. U. należy utworzyć w momencie uruchomienia wystarczająco silnej iskry między elektrodami świecy żarowej silnika. U. znajduje się za magneto w specjalnej obudowie. Ma psa do aktywacji Magneto "Internationale". Główny element sprężyny śrubowo-sprężystej, zamknięty w obudowie. Gdy silnik jest włączony, sprężyna jest ściśnięta do pewnego poziomu, po czym pies wyskakuje i umożliwia sprężynę, obracając się, aby utworzyć szybki obrót rolki magneto. W niektórych systemach magneto U działa automatycznie, bez konieczności wstępnego włączenia (STZ-HTZ). Po uruchomieniu silnika silnik wyłącza się automatycznie.


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.