Aklimatyzacja

Aklimatyzacja
Aklimatyzacja - w ... Co to jest aklimatyzacja?

ludzi biznesu. w sprawie dostosowania poszczególnych gatunków żyje. i rośnie. do obcego dla ich klimatu. A gra ważną rolę w walce ZSRR do rozszerzenia składu gatunkowego kultury rosnąć i zwierząt oraz na promocję swojego nowego r-Us (np bawełny, pszenicy ozimej na północ, etc ...)


katalog słowniku Farm - Moskwa - Leningrad ... Gosudarstennoe wydawnictwa zbiorowego i . literatura State Farm "Selkhozgiz" redaktor naczelny:. AI Gaister 1934.

-