RACHUNKOWOŚĆ

RACHUNKOWOŚĆ
RACHUNKOWOŚĆ to ... Co to jest RACHUNKOWOŚĆ?

dokładnego przedstawienia statusu i wyników działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. W warunkach produkcji socjalistycznej U. jest podstawą planu socjalistycznego, instrumentu kontroli i weryfikacji produkcji i dystrybucji, głównego sposobu walki z bezkarnością, wyrównywania, niegospodarności i ingerencji w socjalistyczną własność socjalistyczną. Prawidłowo ustanowiony socjalistyczny U. - najpotężniejsze narzędzie w rękach proletariatu w walce klasowej przeciwko resztkom zepsutych elementów kapitalistycznych. Tak właśnie powiedział Said. Lenin, w swoim artykule „Jak zorganizować konkurs”, odnosząc się do robotników i chłopów: „Wy sami dla księgowości i produkcji i dystrybucji kontroli, -w tym i tylko w ten sposób do zwycięstwa socjalizmu, zastaw swojego zwycięstwa, gwarancja zwycięstwa nad wszystkimi eksploatacji, nad wszystkim ubóstwo i chcą. w Rosji nie wystarczy chleba, żelaza, drewna, wełny, bawełny i lnu w ogóle, po prostu rozłożyć funkcjonuje poprawnie i produkty, jeśli tylko założyć przedsiębiorstwo krajowe, praktyczną kontrolę nad tą dystrybucją, jeśli tylko wygrać, nie tylko w polityki, ale także w sednevnoy życiu gospodarczym wrogów ludu: bogatych i ich wieszaki-on - wtedy łotrzyków, próżniacy i chuliganów ".

Główny problem U. w p. x-ve to w pełni uwzględnić i uratować przed grabieżą, trwonić całe żniwa, produkty zwierzęce i wszystkie inne.przemysły z. x-va. U. powinien obejmować wszystkie procesy. -x. działa: siew, przerób, zbiór, omłot, przechowywanie, przekazanie stanu i dystrybucja plonu.

Wszelkie oszustw w amerykańskiej produkcji kołchozu, pracy i zbiorów jest karalne na mocy prawa o ochronie własności socjalistycznej aż do kary śmierci.

Wszystkie chwile życia gospodarczego są przedmiotem kołchozu. Każda operacja pracy, wydatki i otrzymywanie funduszy i produktów muszą być odzwierciedlone w dokładnych rejestrach. U. w kołchozach prowadzony jest na prostym systemie rachunkowym, stopniowo zastępowanym przez doskonalszy podwójny system rachunkowości. Tak zwany "amerykański" używany jest w kołchozach obsługiwanych przez MTS. Dokumenty pierwotne D: wyciąg z rachunku dni robocze generacji zleceń (wymagania) do dziennika księgowego ruchu, milkmaids arkusz rejestracyjny, cowgirls, zestawienia spiżarni, pokwitowania przyjęcia, konta zamówień, faktur, certyfikatów, itp rękach. kolektywni rolnicy ciężko pracują, gdy brygadzista przynajmniej raz w pięciodniowym okresie jest rejestrowany jako brygadzista; Głowica semeystva- książka członkostwa gdzie wszystkie operacje według obliczeń kołchozu rolników z nagranego czasu.


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.