Promienica

Promienica
Promienica to ... Czym jest ACTINOMICOZ?

przewlekła choroba zakaźna atakująca gl. arr. cr. róg. bydło, rzadziej świnie, kozy, owce i psy. Chel. także chory A. Choroba nie jest przenoszona z jednego żywego. do innego. A. jest wywoływany przez promienny grzyb rozwijający się na kłosach i trawie. Infekcja występuje w wyniku wprowadzenia grzyba do uszkodzonej błony śluzowej jamy ustnej przy życiu. jedząc je z kolczastymi kłosami i innymi grubymi częściami zainfekowanych roślin. A. przejawia się w guzach na różnych częściach ciała, najczęściej w języku, wargach, szczękach. Leczenie: chirurgiczne usunięcie nowotworów i stosowanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza. Zapobieganie: suszenie gleby, gdy występuje choroba, zmiana pastwisk.


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.