DZIAŁ

DZIAŁ
DZIAŁANIE to ... Co to jest AKCJA?

Biała akacja, żółta akacja, akacja piaskowata .


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.