AKTYWACJA

AKTYWACJA
AKTYWACJA to ... Co to jest AKTYWACJA?

aktywacja, aktywacja, efekt na nasionach. -x. rośliny, poszczególne narządy lub całą roślinę na różne sposoby (chemiczne, fizyczne, biologiczne) w celu zwiększenia wzrostu lub rozwoju całej rośliny. lub jego oddzielne części. Wśród przyjęć A. są: moczenie nasion, bionizacja, stymulacja, wernalizacja, wczesne siewy, podlewanie, pasynkovanie , itp.


Słownik słowników rolnych. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.