Optyka Adaptacyjne

Optyka Adaptacyjne
The adaptacyjne optyka - to ... Co to jest optyki adaptywnej?
Układ optyczny z automatycznej korekcji czoła fali. Już w 1953 roku amerykański astronom Horace Babcock zasugerował użycie do zwalczania szkodliwych skutków turbulencji atmosferycznej taki sam sposób, jak w aktywnych optyki, a mianowicie, aby dostosować system optyczny teleskop pod chwilowym kształt czoła fali. Układy kompensujące szorowania działanie atmosfery, ponieważ dopasowują się do obecnego kształtu czoła fali, a więc nazywane są adaptacyjne optyki. Adaptacyjne optyka umożliwia zmniejszenie zakłóceń wiązki świetlnej wewnątrz teleskopu do minimum i doprowadzić jakości obrazu w granicach dyfrakcji. Więcej informacji na temat optyki adaptacyjnej można znaleźć w pracy nad konstelacją Gemini.

Słownik astronomiczny. EdwART. 2010.