ADDICT

ADDICT
ZNIEKSZTAŁCENIE to ... Czym jest PRIOVRAZHE?

pasem ziemi (10-75 m), ograniczającym wąwóz z trzech stron. Gleby na rzece są zubożone i zmywane przez płynącą wodę. P. powinien być noszony w celu opóźnienia śniegu.


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.