PODZIEMIA

PODZIEMIA
SUNSET to ... Co to jest SUNSEVE?

zasiew traw wieloletnich nie jest niezależny, ale pod osłoną. -l. raster chleba. (patrz Rośliny okrywowe). P. jest zrobione, aby w roku siewu traw wieloletnich, w których nie dają przyczółka, uzyskać plon ziarna; kiedy P. trawa jest zwykle lepiej ukorzeniona i lepiej oprzeć się przeziębieniu. P. jest przeznaczony na wiosnę i zimę na wiosnę, Ch. arr. w siewie. i centralne zespoły ZSRR; na południu i południowym wschodzie. P. jest rzadko używany.


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.