Wykrzyknik Scoops

Wykrzyknik Scoops
Wykrzyknik Scoops - to ... co wykrzykników Scoops?

motyl z przodu szare i jasnoszarych tylnych skrzydeł z ciemnymi plamami na forewings, jak wykrzyknik znak. Gąsienice mają kolor ciemnoszary, ciemne paski po bokach, pszenicę uszkodzoną, jęczmień i rośliny przemysłowe, gryzące łodygi i niszczące liście. Wykrzyknik rozprowadzany jest po całej Unii, z wyjątkiem S. Na południu ma dwa pokolenia, na środkowym pasie wsi. kładzie jądra w czerwcu, a za tydzień gąsienice opuszczają ziemię, a zimą w ziemi. Środki sterowania. Układ niszczenia chwastów zatruty przynęt chwastów cięcia, naci ziemniaczanej, itd. (w 10 kg przynęty wziąć 300 i fluorek lub fluorokrzemian wodorotlenek lub 150 i > sodą kwasu arsenowego); Rozpylanie Paryż zielony (20 i 10 n woda); opylanie arsenian wapnia w dawce 9-10 kg lub kremneftornatrom 10-12 kg 1 n .

Miarka wykrzyknika gąsienic i motyli.

Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.