Aerobee

Aerobee
Aerobee - to ... co Aerobee?

mikroorganizmy, które mogą żyć tylko na powietrzu. Oddech A. towarzyszyć, jak w wyżej żył. , wchłanianie tlenu i emisji dwutlenku węgla. A. Tak To- nie prowadzić do reakcji utleniania skończonej granicy, a nie wydziela dwutlenek węgla (np. bakterie, kwas octowy). A. Niektóre odgrywać ważną rolę. są to np. bakterii nitryfikacyjnych (zob. Nitryfikacja) w glebie, której żywotna aktywność jest bardziej energiczna, jeśli gleba jest dobrze nawodniona Jest on aktywowany, to zawsze wiąże się z lepszą cyrkulację powietrza do A. większość mikroorganizmów

-

Gospodarstwa słownik Directory - Moskwa - Leningrad .. :. Gosudarstennoe publikowania literatury zbiorowego i państwowego „Selkhozgiz "Redaktor naczelny: AI Haister, 1934.