Aerial Photography

Aerial Photography
Aerial Photography - to ... Co Aerial Photography?

fotografowanie powierzchni Ziemi z samolotu o planach obszarze kompilacji. A. Są kontury, wysokość i połączone. Pierwszy podaje lokalizację obiektów i kontury terenu, drugi, wieżowiec - także relief. Łączone strzelanie łączy fotografię z samolotem i dodatkową fotografią naziemną.


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.