AEROSEV

AEROSEV
AEROSEV to ... Czym jest AEROSEV?

wysiewu z samolotu. Wytwarza się przez zaszczepienie nasion z pyłu z powietrza równoległymi paskami wzdłuż pola. Aby uzyskać większą jednolitość siewu, nakłada się, tzn. Każdy pasek zachodzi na poprzednią jedną połowę, a druga połowa jest nałożona na następny pasek. Esp. A. jest korzystne tam, gdzie nie ma zastosowania maszyn naziemnych (zasiewanie wiosennych plonów na wczesnych dniach na polach zaoranych na równinach, siekanie ryżu w wodzie, sianie trawy na luźnych piaskach); przy siewie nie wymagającym prywatnego siewu, przy niskiej obsadzie siewnej (musztarda, trawa, ok. 999 ściernisko i siew). A. wymaga niewielkiej ilości robocizny i transportu oraz zapewnia dużą wydajność (na dzień lotu do 200 ha). Główne obszary zastosowania pszenicy A., owsa, jęczmienia w okresie wczesnej zimy na orkę jesienną: Środkowa Wołga, Saratów i Stalingrad, Ukraińska SRR, północ. Obwody kaukaskie, Woroneńskie i Kurskie. , Kazachstan i środa Asia.

Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.