SEKWENCJA

SEKWENCJA
LAST to ... Co to jest SEQ?

pęcherz owodniowy, który podąża za płodem po porodzie. U krów przypisanie P. jest często opóźnione (patrz Zatrzymanie porodów), , a źrebak klaczy czasami rodzi się w pęcherzu, z którego jest używany. natychmiast zwolniony. Od P. do pępka płodu jest sznurek, który należy związać i przyciąć. Krowy i świnie od czasu do czasu jedzą to drugie, co powoduje chorobę, a u świni prowadzi do pożerania świń. Wydany P. d. B. Jest natychmiast pochowany na cmentarzu lub spalony.


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.