WIEK WIEKU

WIEK WIEKU
RANDOM AGE to ... Co to jest WIEK LOSOWY?

czas docelowy jest żywy. w pierwszym przypadku. Wczesne krycie utrzymuje normalny rozwój przy życiu. , ponieważ składniki odżywcze, które są niezbędne do rozwoju płodu, są nadal potrzebne do własnego wzrostu i rozwoju. We wczesnym kryciu uzyskujemy słabsze potomstwo. Zbyt późne krycie prowadzi również do niepożądanych konsekwencji: zmniejszenia zdolności do zapłodnienia i pewnego spadku wydajności. W tym samym czasie późne krycie powoduje uszkodzenie stanu-woo, opóźniając wzrost stada. Wiek pierwszego krycia zależy od rasy (wczesna dojrzałość), warunków żywienia i utrzymania. On jest przeciętnie żywy. mianowany w pierwszym kryciu w następnym wieku: cr. róg. bydło - byki w wieku 18 miesięcy. , jałówki w 18-24 miesiące. ; Owce-owce w wieku 14-16 miesięcy. , jasne w 12-24 miesiące. ; świnie (dziki i macica) w wieku 10-18 miesięcy. ; konie w 2-3 roku.


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.