WIEK ZWIERZĄT

WIEK ZWIERZĄT
WIEK ZWIERZĄT jest ... Jaki jest WIEK ZWIERZĄT?

zależy od czasu ich trwania (tzw. Wieku marginalnego) i czasu ekonomicznego użytkowania (patrz tabela).

Rodzaj zwierząt

Wiek do życia. Wykorzystywane jest wykorzystanie

Limit zare-gister. ext. życie

Cr. róg. bydło.

11-15 litrów.

20-25 litrów.

Świnie

7-10 "

15-20"

Owca

10-15 "

Konie

17-18"

35-40 "

Jako producenci, byki z 11/2 do 6 lat, krowy od 11/2 do 12 lat, knury od 1 do 5, macica od 9 miesięcy. do 6-7 lat, konie od 2-3 do 18 lat i owiec od 11/2 - 21/2 do 6 lat. V. v. jest rejestrowane według warunków pokrycia i urodzenia. Wszyscy są żywi. otrzymuje numer lub etykietę. Jeśli nie ma zapisów i znaków, to V. Zh. w przybliżeniu może być określona na przykład przez zewnętrzne znaki. według stopnia zębów stuchhenosti itp.

Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.