AKADEMIA ROLNICZA im. LENIN

AKADEMIA ROLNICZA im. LENIN
AKADEMIA ROLNICZA im. LENIN jest ... Czym jest AKADEMIA ROLNICZY ich. LENIN?

patrz. All-Union Academy s. -x. Nauczysz ich. Lenin.


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.