ROLNICTWO

ROLNICTWO
ROLNICTWO to ... Czym jest ROLNICTWO?

w tłumaczeniu (z łaciny) oznacza uprawę. Termin jest nieużywany.


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.