AGROLOGIA

AGROLOGIA
AGROLOGIA to ... Czym jest AGROLOGIA?

z Soil Science agronomicznej charakterystyki gleby i badanie dynamiki procesów gleby zachodzących pod wpływem działania człowieka (przetwarzanie, nawozy, płodozmian, itd.).

ka obejmują agronomiczne właściwości gleby i badanie dynamiki procesów zachodzących gleby pod wpływem działania człowieka (przetwarzanie, nawozy, płodozmian, itd.).


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.