Agroleśnictwo

Agroleśnictwo
Agroleśnictwo - jest ... Co to jest agroleśnictwo?

Przemysł produkcji upraw zadanie rój wykorzystanie drzew i krzewów roślinności chronić przed. -x. Rośliny z suchych wiatrów i „czarnej burzy” dla rekultywacji wąwozy, piasków i zboczach górskich, ochrony komunikacji i różnych strukturach dryf śnieg, ruchomych piaskach i tak dalej. A odnosi się do podstawowych metod walki z suszą i ma wielkie znaczenie, zwł. na suchym wschodzie. r-nah z regionu Wołgi. Prowadząc prace Link agroleśniczych jest stworzenie parawany w dziedzinach kołchozów i państwowych suchy ZSRR. W 1932 r. Nasadzenia przeprowadzono na powierzchni. 56 460 ha , w tym pasy ochronne w terenie 14 970 ha ; w 1933 r. - 68910 ha , a w ich przypadku pasy ochrony terenowej 17 630 ha . Zaplanować w 1934 - 120 000 n (z których 34 690 n parawany).


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.