Agroleśnictwo

Agroleśnictwo
Agroleśnictwo - jest ... Co to jest agroleśnictwo?

agromeliorative systemy i środki organizacyjne zastosowane w nawadnianych i osuszonych terenach, górskich stokach, piasek, wąwozy i inne ziemie w celu nich. . -x. używać. W A. obejmują: 1) identyfikację i księgowość odpowiednich gruntów, ich kompleksową ankietę; 2) sporządzanie projektów i prowadzenie prac na wszystkich etapach. -x. Zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych: a) przygotowanie powierzchni urządzenia z systemem nawadniania i odwadniania, b) ustalenie najodpowiedniejszej dystrybucji na terytorium odzyskane grunty. -x. Hodowle, dane w) rozwój technik i metod, poprawy i wykorzystanie solonetzes, bagien sól, bagien ujścia i innych krajach, wymagających poprawy .; 3) działanie sieci irygacyjnej i odwadniającej, konserwacja sieci; 4) praca przy naprawianiu piasków i wpustów itp. Na obiektach i zadaniach A. jest jednym z c. -x. przez inżynierię hydrauliczną, połączone w ogólnym cyklu środków melioracyjnych.


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.