AGRONOMIA

AGRONOMIA
Agronomia to ... Czym jest AGRONOMIA?

nauką z. x-ve, rozwijanie podstaw c. -x. produkcji w celu uzyskania wysokiej jakości i ilości upraw, zwiększenia i poprawy produkcji zwierzęcej oraz, ogólnie rzecz biorąc, poprawy wydajności. -x. praca.

A. na praktycznych wnioskach opiera się na sukcesach i danych inżynierii, pedologii, meteorologii, chemii, biologii i ekonomii.

W warunkach kapitalizmu A. został oddany w służbę właścicielowi kułaka h-woo. Pogłębiający się kryzys agrarny faktycznie powstrzymał dostęp do najnowszych osiągnięć Azerbejdżanu w sektorze kapitalistycznym. x-in, pozostawiając za sobą wąskie środowisko zamkniętej pracy laboratoryjnej. W przeciwieństwie do tego, że nasz A., choć nadal pozostaje w tyle za tempem rozwoju rolnictwa socjalistycznego, stale się rozwijają, pochłania wszystkie najnowsze osiągnięcia myśli naukowej i rosnące doświadczenie wiodących wielkoskalowych socjalistycznych X-VA. Poprzez sieć instytucji badawczych, pól doświadczalnych i gospodarstw, nasze najnowsze projekty A. techniki rolnicze, , aby wprowadzić go w PGR i zbiorowych w postaci obowiązkowego rolno-zoominimuma, agro- i zoopravil i tak dalej. E.


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.