Gleba

Gleba
Gleba - a ... Co to jest Ziemia?

nauka badania procesów zachodzących w glebie pod wpływem działań ludzi rolnych. i ich wpływ na rośliny kulturowe. A. jest częścią ogólnej wiedzy o glebie, która bada sposoby tworzenia i utrzymywania skutecznej żyzności gleby i jej warunków. Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.