Achał tekiński konia

Achał tekiński konia
Akhal-Teke koń - to jest ... Co to jest koń Akhal-Teke?

Koń Tekina .


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.