SPEEDOMETER

SPEEDOMETER
AIDSMETER to ... Co to jest SPIDER?

przyrządem, który automatycznie wyświetla prędkość translacyjną samochodu lub innej poruszającej się maszyny. C. jest zainstalowany na przednim panelu urządzenia, dzięki czemu kierowca może zawsze zobaczyć odczyt przyrządu. Mechanizm C. jest połączony za pomocą elastycznego wału z osią tylnych kół maszyny poruszającej. C. jest zawsze zapieczętowany. Naprawa na miejscu dokonywana jest przez wysoko wykwalifikowanych pracowników. Lepiej wysłać S. do naprawy w fabryce.


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.