WILGOTNOŚĆ POWIETRZA

WILGOTNOŚĆ POWIETRZA
LUDZKOŚĆ POWIETRZNA to ... Co to jest WILGOTNOŚĆ POWIETRZA?

ilość pary wodnej zawartej w powietrzu. Ilość wody (w gramach) zawarta w 1 ccm. m powietrza, nazywane jest bezwzględną wilgotnością. Względna wilgotność, która ma ogromne znaczenie dla p. x-va, especial. w regionach suchych, odnosi się do procentowej ilości wody zawartej w powietrzu do granicy, która jest możliwa przy danej temperaturze powietrza i ciśnieniu atmosferycznym. Jeśli względna V. w. spada poniżej 40%, a następnie rast. rozwijają się nienormalnie, a nawet umierają. Przy bardzo wysokiej wilgotności, blisko 100%, raster. są silnie dotknięte przez choroby grzybowe. Dobry rozwój zakładu. osiągnąć względną wartość VV 60-70%. Zgodnie z normami V. v. w pomieszczeniach mieszkalnych. patrz Zoohygiene .

Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.