SIR WATER

SIR WATER
AERAT WODY to ... Czym jest POWIETRZE WODY?

wieloletnich roślin zielnych. , znaleziony w wielu miejscach ZSRR na bagnach, w pobliżu stawów i rzek. Z kłącza A. b. ekstrahuje olejki stosowane w produkcji wina i perfumach.


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.