ACAR

ACAR
RAČA - to ... co ACAR?

roztocza pszenne, białe; Możesz go oglądać tylko w szkle powiększającym. Żywi się produktami spożywczymi (mąka, ziarno, suszone owoce itp.). Muke A. zgłasza nieprzyjemny zapach i gorzki smak; nasiona zużywają zarodki, pozostawiając tylko skórę. Środki sterujące zawierają prawidłowej opieki magazynów, wentylację, natryskiwanie pustych pomieszczeń nafta i mieszaninę wapno, fumigacji pustych magazynów dwutlenku siarki, dwusiarczek węgla, chloropikryna, cyjanku wodoru, chloru; magazynach ziarna, głównie z disiarczkiem węgla i do żywności ziaren wchodzi w przetwarzaniu, chloropikrynę.

Acar (roztocza): 1-kobieta; 2-męski (mocno powiększony).


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.