ACARIOSIS

ACARIOSIS
AKARIOZ to ... Czym jest AKARIOZ?

Choroby pszczół .


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.