Acacia METELITSA

Acacia METELITSA
Acacia METELITSA - to ... Co Acacia METELITSA?

Fasola strączkowa .


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.