Alaska

Alaska
Alaska to ... Co to jest ALASKA?

rasa królików, nie rozpowszechniona w ZSRR (nieplanowana). Kolor futra jest jednolity czarny z lśniącymi włosami. Skóra A. jest używana w sposób naturalny i dla fałszywego kota. Waga Shivoy waha się od 2 do 3 kg . Płodność 5-6 królików w miocie.


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.