ALBIDUM

ALBIDUM
ALBIDUM to ... Czym jest ALBIDUM?

odmiany pszenicy miękkiej. Ucho jest białe, bez pestek, ziarno jest białe. Spośród odmian tej odmiany znane są czyste linie wybrane na stacji hodowlanej Saratov z lokalnych poltavki nr 0721 i nr 0604. A. №0721 jest powszechne w ukraińskiej SSR, ma niską jakość pieczenia i jest mocno rozdrobniony. A. Nr 0604 jest rozprowadzany w regionie Wołgi, wyróżnia się szklistym ziarnem i wysoką jakością pieczenia, jest silnie rozdrobniony. Zimowych odmian A. rozległa linia netto stacji wyboru Charkowie № 0676 pod nazwą "yurievki", pochodzące z sundomirki. Ta linia jest interesująca tylko jako nienaganna forma pszenicy ozimej.


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.