Bielactwo

Bielactwo
Bielactwo - w ... Co to jest Bielactwo?

zjawisko niedorozwoju, znamienny tym, całkowitego lub częściowego braku pigmentu (barwnik) na skórę, włosy i pióra i w oczach pewnych żywych. Nośniki tego zjawiska nazywane są albinosami. Z powodu niedorozwoju albinosy są mniej odporne na choroby. Przykładami są krwistoczerwone króliki, świnki morskie, białe myszy i szczury.


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.