ALBUMINY

ALBUMINY
ALBUMINY to ... Czym są ALBUMINY?

białek substancji, są szeroko rozpowszechnione w przyrodzie; stanowią znaczną część surowicy krwi, znajdują się w mleku, jajach, mięśniach i innych tkankach. ; występują w roślinie. A. rozpuszczalny w wodzie, z roztworu wytrąconego za pomocą kwasów mineralnych i soli. Upotr. do klarowania cieczy, do czyszczenia cukru i win; koagulując z ogrzewaniem, A. porywają dla siebie zanieczyszczenia. Są używane w druku i do przygotowywania papieru fotograficznego.


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.