ALEBASTER

ALEBASTER
ALEBASTER to ... Co to jest ALEBASTR?

budulec, białe lub grubości gatunki ziarnistości gips czasami barwnych zanieczyszczeń glina lub tlenek żelaza w szary żółty, czerwony kolor. Sposób wytwarzania jest następujący: kalcynowanego gipsu belkę generalnie w piecach w powietrzu w temperaturze od 150 ° do 200 ° i są przekształcane do postaci proszku, miesza się z wodą tworzy się ciasto, szybkie utwardzanie na powietrzu. Przy użyciu. -x. budowa A. stosowane Chap. arr. jako dodatek do roztworu wodorotlenku wapnia w celu przyspieszenia ustawienie w produkcji zarówno tynk wewnętrzny i zewnętrzny oraz do wytwarzania płyt w mieszaninie z trzciny, torf, trociny do przegrody i sufitów płuc.


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.