Alinda

Alinda
Alinda to ... Czym jest Alinda?
małą planetę numer 887, Kupidyn. Średnia odległość do Słońca to 2, 49 a. e. (371,8 milionów km), mimośrodowość orbity wynosi 0, 563, nachylenie do płaszczyzny ekliptyki wynosi 9, 3 stopnie. Okres rewolucji wokół Słońca to 3, 92 ziemskie lata. Ma nieregularny kształt, maksymalna średnica to 4, 2 km. Alinda została odkryta przez Maxa Wolfe'a 3 stycznia 1918 roku i otrzymała symbol 1918 dB. Nazwa została podana przez odkrywcę, pochodzenie nazwy jest nieznane.

Słownik astronomiczny. EdwART. 2010.