BUDYNKI ALKALICZNE

BUDYNKI ALKALICZNE
BUDYNKI ALKALICZNE - TO JEST ... Czym jest KRYSTALICZNA KONSTRUKCJA?

budynki mieszkalne i przemysłowe, których ściany zbudowane są z masy tlenku glinu - mieszanki słomy i glinki tłuszczowej. Słoma stanowi w tej mieszaninie podstawowy szkielet masy i substancję cementotwórczą. Ściany pontonu są wystarczająco wytrzymałe, higieniczne i średnio przewodzące ciepło. Mury miasta wznoszone są, a raczej odlewane, w odejmowalnych drewnianych formach, które są przestawiane wzdłuż budynku, gdy ściany są odlane. Proces odlewania ścian polega na tym, że formy są układane ze słomy i wypełnione płynną zaprawą z gliny; masa jest miażdżona przez stopy lub zwijana przez rolki. Elektrownie wodne są wykorzystywane w różnych obszarach w sieczkarniach zbożowych i hodowlanych. Zalety osad miejskich: nadmierny lokalny materiał budowlany, prostota, łatwość, szybkość i taniość konstrukcji, możliwość zastosowania lekkich fundamentów. Wady elektrowni jądrowych: niezwykle duży osad, osiągający 18-20%, i powolne suszenie, które wydłuża czas rozruchu. Dlatego wykorzystanie gazu ziemnego jest najkorzystniejsze w południowych regionach Unii.


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.