ALLURE

ALLURE
ALLURE to ... Co to jest DODATEK?

różne rodzaje ruchu konia: krok, kłus, amble, galop. Sztuczny A. - wynik treningu. Przy użyciu. -x. praca (orka, bronowanie, zbiór itp.) jest używana przez A. steppera.

1-etap: 2-ryś; 3-galop; 4-kamieniołom; 5-krokowy; 6-skok.

Wraz z wprowadzeniem autoskalowania otrzymuje wartość A. kłusowanie; Do jeżdżenia używany jest galop.


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.