GLEBY ALLUWIASKIE

GLEBY ALLUWIASKIE
GLEBY ALLUVILLE to ... Czym są GLEBY ALLUVIAN?

powstają w zalanych dolinach (obszarach zalewowych) rzek z osadów rzecznych. Żyzne.


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.