ALLIVIA

ALLIVIA
ALLYUE to ... Co to jest DOWÓD?

materiał klastyczny ułożony pod bieżącą wodą.


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.