ALMOND

ALMOND
ALMOND to ... Czym jest ALMOND?

drzewa orzechowe do 6 m wysoki, z szeroką koroną, dziko rosnące na południu. i na wschód. części Zakaukazia, na Krymie iw śr. Asia. Nasadzenia kulturowe M. znajdują się na Zakaukaziu i w. -z. część regionu Morza Czarnego. M. jest niewymagający dla gleby i może rosnąć na glebach suchych, płytkich i kamienistych. Owoce jedzą i wydobywają olej. Modyfikacje M .: słodki i gorzki. Dzikie drzewa dają głównie gorzkie owoce. Te ostatnie zawierają bardzo trujący kwas cyjanowodorowy (tak zwany "gorzki olej migdałowy").


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.