ALTEY

ALTEY
ALTEY to ... Co to jest ALTEY?

ptasie mleczko, wieloletnia roślina lecznicza. rodziny. ślaz, do 1, 5 m wysokości. , z jasnoróżowymi kwiatami. Dziko rośnie w ukraińskiej SRR, Woroneżu i Kurska. oraz w innych częściach ZSRR. Korzeń jest używany w medycynie.


Słownik słownika rolniczego. - Moskwa - Leningrad: Państwowe wydawnictwo kolektywnej i państwowej literatury rolniczej "Selkhozgiz". Redaktor naczelny: AI Gaister. 1934.